Фонд ліберальних ініціатив

Шукаю партнерів для створення фонду фінансування ліберальних ініціатив. Це запрошення стосується соціально активних власників бізнесу.

Принципи діяльності фонду:

  • проведення змін в країні через фінансування окремих ініціатив,
  • членські внески від 10 тис грн на рік,
  • не менше 50% надходжень фонду має бути витрачено безпосередньо на фінансування ініціатив,
  • потенційні учасники мають бути власниками бізнесу та входити до громадських організацій або мати реалізовані суспільні проекти,
  • особиста участь учасника у відборі ініціатив для фінансування та залучені нових партнерів,
  • консенсусно-орієнтоване прийняття рішень в організації,
  • ротація керівних органів організації,
  • прозорий для громадськості склад учасників,
  • прозорий для громадськості процес відбору ініціатив для фінансування.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store