Прийшов час змінити план

Чи може така велика та значуща для економіки країни соціальна група як малий та середній бізнес (МСБ) впливати на державні питання, які стосуються його діяльності? За логікою — так. А як на практиці здійснювати вплив?

Перший план А полягав в тому, що в великій залі палацу “Україна” збереться бізнес. В перший ряд посадимо президента та прем'єра. І зі сцени будемо говорити про наші проблеми. Далі напишемо 3–4 конкретні завдання. Передамо їх владі і призначимо терміни виконання.

Цей план реалізували СУП, ЕВА, АСС. Вони провели щонайменше дві зустрічі з першими особами. За підсумками першої зустрічі навіть з’явився закон, що полегшує бізнесу захист від “маски-шоу”. Але вже на наступній зустрічі стало зрозуміло — нам будуть давати тільки ту кістку, м'ясо з якої вже з’їли гості за столом. Президент який вже більше року особисто “підтримує” податок на виведений капітал відмовився його підписувати.

Пізніше почалась реалізація плану Б. У разі якщо організації бізнесу досягають згоди з певних питань, це рішення підтримають місцеві еліти, зв'язок яких з МСБ значно сильніший ніж у Києва. Далі ці рішення, вже від місцевої влади, прийдуть до центральної. І виконавча вертикаль візьме їх “до виконання”.

Цей план реалізував Сумський Форум. Є резолюція. Вона була проголосована Обласною Радою. Надіслана в Адміністрацію президента та Кабінет Міністрів. Згідно процедур залишилось зачекати тиждень, щоб зрозуміти чи цей план спрацював.

Але навіть якщо результату не буде і ми отримаємо відписку, чи є це остаточним вироком — “зрада” перемогла?

В динамічному світі стартапів є правило — успіх залежить не від якості плану, адже ситуація швидко змінюється і плани застарівають, а від вашої здатності швидко переходити від одного плану до іншого.

Форуми відкрили можливість появи спільних планів МСБ. Рішення в період між Форумами проводити робочі наради дозволяє нам перейти до швидкої зміни спільних планів.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store