Позиція щодо РРО

Законопроекти 1053–1 та 1073 треба ветувати. В майбутньому використання РРО ФОПами має ґрунтуватись на наступних принципах.

Пороги для спрощенки

Підняти граничні обсяги обороту для 1–3 груп єдиного податку у відповідності до законопроекту 9533 від 04.02.2019 та 55 статті Господарського кодексу України

  • перша група з 300 000 гривень до 1 500 000 гривень,

Індексація порогів

Індексувати пороги граничних обсягів обороту в мінімальних заробітних платах. З переглядом МЗП будуть збільшуватись як розмір єдиного податку так і граничні обсяги.

Добровільне використання РРО ФОПами

Касовий апарат є інструментом внутрішнього обліку та засобом підвищення ефективності праці. Тиск щодо примусового використання РРО викликає протидію з боку підприємців, та стримує розвиток бізнесу в країні.

Використання РРО ФОПами та фіскалізація тих РРО що вже використовуються має бути добровільною. Жодних перевірок пов’язаних з використанням не фіскальних РРО не має бути.

Стимулювання використання РРО

Держава може розробляти та впроваджувати програми, щодо стимулювання використання РРО дрібним бізнесом. Наприклад:

  • лотерея по чекам

Окремим засобом стимулювання є угода між підприємцем та ДФС. За умови використання фіскального РРО ФОП звільняється від перевірок. У разі доведення факту продажу товару без чека, такий підприємець втрачає право працювати з фіскальним РРО і переходить на звичайний режим перевірок.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store