Зміни через структури

Рух #ЗахистиФОП вже став достатньо потужним — до акції 4 листопада долучились більше двох тисяч підприємців. Закони щодо повної фіскалізації не скасовано — можна передбачати, що протести будуть збільшуватись. Узгодження дій та позицій значної кількості людей потребує створення структур для координації руху

В публічному просторі рух представляє Перемовна група. Вона складається з:

  • Сергій Доротич
  • Борис Емельдеш
  • Віктор Жих
  • Галина Залога
  • Ліна Клєбанова
  • Валентина Коробка
  • Едуард Курганський
  • Олена Пруднікова

Ця група створена була ситуативно. Та за час свого існування вона довела свою ефективність. Зокрема провела декілька зустрічей з представниками влади з трансляцією. Така прозорість є необхідною умовою публічної політики і досягнуто це саме завдяки її зусиллям.

Позиція щодо необхідності скасування 128-IX та 129-IX, як необхідної передумови для виходу з протистояння, є незмінною. На зустрічах, що пройшли в Кабінеті міністрів нам заявили про готовність до співпраці. На першій з них було окреслено коло питань, на другій — можливі перші кроки. Ці дискусії лише підтвердили позицію, яку вулиця заявила раніше. Мова йде не тільки про РРО. Конфлікт глибше. Стоїть питання збереження спрощеної системи оподаткування (ССО) як невід’ємної частини податкової системи.

Перегляд суті питання змушує переглянути і систему, яка має його вирішити. Мандат Перемовної групи обмежений — донесення позиції протестуючих. Прийшов час створити орган(и) руху, які б були легітимні формулювати позицію підприємців в подальших перемовах. На мій погляд таким органом має бути Координаційна рада руху #ЗахистиФОП. Далі — моя особиста позиція щодо того, яким чином мала б формуватись така Рада.

Ми маємо розуміти, що нас визнали і з нами почали перемови виключно завдяки акціям прямої дії. Лише тиск вулиці змушує владу сісти за стіл перемов. Природньо, що делегувати своїх представників до складу Ради мають право ті підприємці, які виходили на акції.

До цього загального принципу треба додати конкретику — як ми можемо довести, що ці люди дійсно брали участь в акціях? Або, іншими словами, — як усунути будь які сумніви щодо легітимності того чи іншоого представника? Критерієм відбіру може бути:

Міста, які провели акції 7 жовтня та 28 жовтня, та приймали участь в акції 4 листопада мають право делегувати двох представників у Координаційну раду.

Цьому крітерію відповідають міста: Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Львів, Одеса, Полтава, Прилуки, Путивль, Харків, Черкаси та Чернігів.

До цього переліку можуть бути додані:

Можливо це не повний перелік. Міста які можуть документально підвердити свою участь в акціях потрібно додати. Крім того є декілька міст, які провели одну акцію, або проводилі більше, але не можуть надати підтвердження. Враховуючи що ми не вийшли з ситуації протистояння з владою, я впевнений, що акції будуть продовжуватись. Отже з часом, за крітерієм «2 місцеві + 1 загальноукраїнська» до Ради будуть автоматично додаватись представники інших міст. Так ми забезбечимо розширення представництва.

Друге питання — яким чином будуть обрані представники від міста? Я думаю, що підприємницька спільнота кожного міста має самостійно визначити спосіб, в який будуть визначені представники. Єдина вимога — документальне підтвердження факту делегування. Таким підтвердженням може бути протокол зборів місцевої організації, відеозапис голосування, скріншот голосування якщо воно відбувалось у чатах, тощо. Це підтвердженя має бути опубліковано і при формуванні списків дається посилання на публікацію.

Перелік учасників Координаційної ради публікується від імені Перемовної групи. Тим самим відбувається передача повноважень. У спірних випадках кандидат не додається до списку. Визначення таких спірних ситуацій так само за Перемовною групою. Після початку своєї діяльності Рада прийме рішення щодо кандидатів, які не війшли до початкового переліку.

Після створення Координаційна рада руху #ЗахистиФОП бере на себе узгодження подальших дій. Робота Координаційної ради проходить в форматі веб-конференцій та онлайн-голосувань. В мережі публікується відеозапис або трансляція засідань, та поіменні підсумки голосувань по окремим питанням. Наразі ми вже використовуємо Zoom для проведення веб-конференцій, раніше проводили голосування через веб-сервіс Loomio. Отже достатньо швидко зможемо розгорнути такі майданчики для потреб Координаційної ради.

Крім Координаційної ради залишається потреба в Перемовній групі. Я вважаю, що ці два органи мають бути не залежними. Межа щодо їх компетенції наступна. Питання які можуть бути вирішені протягом трьох днів і більше — компетенція Ради. Питання, які мають бути узгоджені швидше — Перемовної групи. Три дні це той мінімальний термін за який представники міст зможуть поставити питання, запропонувати рішення, обговорити їх зі своїми спільнотами, та прийняти рішення. Рада може відмінити рішення Перемовної групи, учасники Перемовної групи мають право дорадчого голосу при прийнятті рішень Радою.

Підприємці продемонстрували свою здатність до об’єднання захищаючі свої права. Тепер ми маємо продемонструвати здатність до проведення змін. Перший крок на цьому шляху — створення дієвих та ефективних структур руху, при збереженні самоорганізації та консенсусності в прийнятті спільних рішень.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store