Біла книга з електронної демократії

Я не впевнений, що Біла книга з електронної демократії нам потрібна як текст, що описує е-демократію. Натомість це має бути текст, що описує певні процеси та конкретні кроки які приводять до поширення ідей та практик демократії як такої.

Доповнення “е” має інше ключове значення. Воно створює Wow-ефект, який необхідний для запуску самолегітимації демократії через масовість використання її у повсякденній практиці. Спочатку захоплення, потім гра, далі досвід, і лише наприкінці — оцінка зручності.

Е-демократія як ідея що захоплює думки молоді та пасіонаріїв:

 • введення до програми старших класів творів на тему “Що таке демократія”
 • конкурс есе “Що таке е-демократія” з розповсюдженням їх серед тих, хто в АТО
 • мікрогранти на організацію регіональних дискусій “Як нам забезпечити прозорість та демократію в місті” з відеозвітом за підсумками дискусії
 • якась форма організації дискусій щодо е-демократії в групах за участі студентів

Е-демократія як опис процедур, що потребують впровадження:

 • опис процедур демократії що в нас є (вибори, референдум, місцева ініціатива, громадські слухання, звернення громадян, накази виборців, громадські ради, тощо) у вигляді процесних моделей з виявленням білих плям щодо регламентації цих процедур в законодавстві,
 • реінжиниринг цих процедур з використанням сучасних ІКТ-технологій,
 • імплементація процедур що застосовуються в інших країнах (наприклад — петиції)

Е-демократія як інфраструктура галузі, що розробляє та впроваджує інструменти

 • закон про ендаумент — вітчизняний бізнес стає донором громадянських ініціатив,
 • краудфандинг — які тут є проблеми? як їх вирішити?
 • ІТ-бізнес отримує податкові пільги при наданні фахівців для суспільних робіт,
 • участь фахівця у розробці та впровадженні публічних сервісів є оплаченою / оціненою
 • конкурентний ринок публічних сервісів та аплікацій, впровадження муніципальних сервісів через бізнес-плани з оцінкою ефективності,
 • популяризація їдеї open source, перехід на open source державних та місцевих інституцій
 • як запустити ринок Open Date?

Е-демократія як досвід вартий поширення:

 • опис кращих практик демократичних процедур та забезпечення доступу до публічної інформації, особливо — вітчизняний досвід,
 • сучасне спеціалізоване медіа по e-Democracy, переклад матеріалів
 • класифікація наявних інструментів електронної демократії та доступу до інформації, рейтингування інструментів,
 • розробка алгоритмів прозорої оцінки поширення інструментів е-демократії, адже самолегітимація їх відбувається через масове поширення
 • комунікація між учасниками процесу на національному рівні — фахові групи у соціальних мережах це лише перший крок.

Принципи
Дуже б хотілось написати тут щось на зразок принципів, що використовує в своїй діяльності Code for America. Та такі речі не можливо запозичити — вони є результатом власного досвіду.

Тому єдиний принцип який що пропонується — вчитись на власному досвіді (learn). Реалізація цього принципу передбачає певну циклічність. Можливо для розробки та впровадження Білої книги з електронної демократії варто запозичити у ІТ agile-підхід керування проектами? Це протечіть цільоорієнтованому підходу державних програм, але хто сказав що електронну демократію має впроваджувати держава?

Показники

Для процесно-орієнтованих систем показники та їх моніторинг є принциповою складовою. Все в Білій книзі, для чого ми не зможемо забезпечити прозору оцінку real-time, прийдеться відкинути як не життєздатне.

Цей текст народився як спроба запропонувати альтернативу до традиційного змісту Білої книги — policy, legislative proposals, instruments, anticipated effects. Але за підсумком це радше альтернатива до тих програм в яких підготовка тексту з планом дій та реалізація цього плану є окремими, не пов’язаними між собою проектами.

Originally published at tumblr.kurganskyi.in.ua.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store